Obligacje pewną inwestycją na długi okres?

Chcąc pomnażać zaoszczędzone środki należy wyznaczyć cele jakie chcemy osiągnąć oraz wybrać metodę, która zapewni nam najlepszy stosunek potencjalnego zysku do poniesionego ryzyka. Wszyscy ci, którzy preferują bezpieczne i godne zaufania instrumenty finansowe, powinni zainwestować w obligacje. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy jednak zastanowić się, czy środki ulokowane w obligacjach nie będą nam niezbędne do realizacji innych planów finansowych przed zakończeniem inwestycji.inwestycje

Czym są obligacje?

Obligacje to papiery wartościowe, które potwierdzają udzielenie pożyczki przez obligatariusza na rzecz emitenta. W zamian za możliwość dysponowania kapitałem emitent obligacji zobowiązuje się do oddania pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w precyzyjnie określonym terminie. Dostępnych jest klika rodzajów tych papierów wartościowych, zróżnicowanych ze względu na emitenta oraz rodzaj oprocentowania. Stosując pierwszy podział możemy wyróżnić obligacje skarbowe, komunalne oraz korporacyjne, z których najpopularniejsze są te pierwsze. Oprocentowanie obligacji może być zarówno stałe jak i zmienne. Dodatkowo inwestor ma do dyspozycji obligacje indeksowane, w których wysokość odsetek uzależniona jest od poziomu inflacji, oraz tak zwane obligacje zerokuponowe, czyli takie, które można zakupić poniżej ich wartości.

Jak inwestować w obligacje?

Jednym z najważniejszych czynników, jakie powinien wziąć pod uwagę każdy, kto chce zainwestować w obligacje, jest czas oczekiwania na zysk. W przypadku gdy planujemy pomnażać oszczędności jedynie przez kilka miesięcy, zakup obligacji może okazać się mało rentownym przedsięwzięciem, ponieważ inne instrumenty finansowe zapewniają większe odsetki. Istniej możliwość wcześniejszego zbycia obligacji, lecz wiążą się z nią dodatkowe koszty oraz możliwość sprzedaży za kwotę mniejszą, niż sami zapłaciliśmy. Gdy posiadany kapitał jesteśmy w stanie zamrozić przynajmniej na czas jednego roku, wtedy inwestycja w obligacje może okazać się doskonałym wyborem. Następną cechą tego rodzaju papierów wartościowych, niezwykle istotną dla nabywców, jest poziom ryzyka decydujący o możliwości poniesienia straty. Zazwyczaj jest on niski w stosunku do innych form pomnażania pieniędzy, lecz zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi rodzajami obligacji, co pozwala na dopasowanie inwestycji do indywidualnych potrzeb klienta.oszczednosci

Chcąc zakupić obligacje warto także zwrócić uwagę na sytuację panującą na rynku finansowym oraz jej prognozowany rozwój. Istotnym czynnikiem, decydującym o możliwości zarobienia na obligacjach, jest poziom stóp procentowych. Jeśli przewiduje się ich wzrost, najlepiej inwestować w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, w przypadku których zysk uzależniony jest od zmian konkretnego wskaźnika. W sytuacji gdy wysokość stóp procentowych spada, bezpiecznie jest wybierać obligacje o oprocentowaniu stałym bądź obligacje zerokuponowe. Ostatnim bardzo ważnym, lecz nie nadrzędnym wskaźnikiem jest obiecane oprocentowanie. Jego wysokość nie powinna całkowicie determinować podjęcia przez inwestora decyzji o zakupie, bez wcześniejszego zapoznania się z sytuacją finansową emitenta oraz gwarancją spłaty. Za najbezpieczniejszy rodzaj inwestycji uchodzi zakup Obligacji Skarbu Państwa, których gwarantem jest Ministerstwo Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz